Fanlar

 

EGZOS FANI

Üretimde hayati önemi olan temiz hava dolaşımında çatı ve yan havalandırma pencerelerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Sera içerisindeki ısıyı düşürme amaçlı, soğutma sistemlerinde, soğutma panelleri veya sisleme sistemi ile birlikte kullanılır.

 

Sirkülasyon Fanı

Sera içindeki nemin ve sıcaklığın eşit dağılımını sağlayarak sera içerisinde bitki için en ideal iklimin oluşmasını sağlar. Seranın üst kısımlarında ısı birikmesini önleyerek ısıyı ve nemi tüm sera içerisine yayar.

 


Paylaş